adscivil logo
Loading...

ADSCivil Sewer - THIẾT KẾ TÍNH TOÁN, TỐI ƯU THỦY LỰC MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC THEO TCVN 7957 - 2008

01/06/2023 14:12
2171

TẠI SAO LẠI LỰA CHỌN ADSCivil Sewer???

Thiết kế theo phương pháp cũ... Thiết kế trên ADSCivil Sewer
 • Không tự động hóa 2 chiều tính toán - vẽ mạng lưới, trắc dọc
 • Không hiệu chỉnh được cao độ, lưu vực từ bình đồ - trắc dọc và tự động cập nhật ngược lại
 • Không đồng bộ được với mặt cắt ngang đường tính khối lượng chi tiết
 • Không check - kiểm tra được được xung đột thiết kế
 • Phải đo, nhập khoảng cách ga, đo lưu vực nhập sang Excel
 • Phần mềm tính theo TCVN không có tính năng xem 3D thiết kế
 • TỰ ĐỘNG HÓA - DUY NHẤT TRÊN 1 hệ PHẦN MỀM
 • Dữ liệu bảng tính - bình đồ là tương tác 2 chiều và tự động update
 • Hiệu chỉnh độ dốc, cao độ thoát nước trực tiếp trên bình đồ hoặc trắc dọc thoát nước
 • Đồng bộ được nhiều hệ thống thoát nước lên trên mặt cắt ngang đường tính khối lượng chi tiết
 • Check - kiểm tra được xung đột - va chạm thiết kế
 • Tự động tính toán chiều dài đường ống, lưu vực thoát nước và vẽ lên trên bình đồ
 • Thư viện phong phú
 • Xem mạng lưới thiết kế 3D ngay trên phần mềm

Hướng tính toán thiết kế 1 chiều, thông qua Excel tính và vẽ trên Autocad, không có chiều tương tác ngược từ Autocad -> Excel khi có thay đổi

All in one - trực tiếp từ tính toán đến vẽ bình đồ, trắc dọc không cần thông qua Excel

Một số tính năng nổi bật

TCVN 7957:2008
 • Thư viện hố ga - cống đa dạng theo nhà sản xuất
 • Thiết kế được nhiều mạng lưới thoát nước trên 1 bản vẽ
 • Tự động tính toán tối ưu đường kính thoát nước
 • Vẽ kết quả tính toán xuống bình đồ -> trắc dọc thoát nước
 • Phân chia đốt cống tự động
 • Lập bảng thống kê khối lượng, bảng kết quả tính thủy lực
 • Trích xuất bình đồ - trắc dọc vào khung in tự động

Lựa chọn thông số đầu vào

Giao diện tính tối ưu thủy lực

Trắc dọc thoát nước

Bảng thông số dòng chảy

Giao diện tính tối ưu cao độ đường ống

Chia đốt cống tự động & tùy biến

Lập bảng thống kê tính toán thủy lực, thống kê ga và đường ống - xuất bảng sang Excel

Đồng bộ hệ thống thoát nước lên mặt cắt ngang đường phục vụ tính toán khối lượng

Đồng bộ thiết kế lên mô hình 3D thông tin 

Kiểm tra va chạm - xung đột thiết kế

Bạn muốn dùng thử phần mềm ADSCivil? Đăng kí Miễn phí ngay tại đây: Click để đăng kí

Hotline: 098.777.9228

Từ Khóa Nổi Bật
#sewer #bim #thoatnuoc #7957-2008 #thietkehatang
Chia Sẻ