adscivil logo
Loading...

Thống kê vạch sơn theo tuyến

07/09/2022 9:30
1180

Thống kê vạch sơn theo tuyến

Gọi lệnh bằng 1 trong các cách:

- Command Line: TKVSTT

- Menu: Chọn ADS_RoadMarking\Thống kê vạch sơn theo tuyến

Chọn tuyến trên bãn vẽ

Tiếp theo chọn các đối tượng vạch sơn cần thống kê theo tuyến trên bản vẽ, kết thúc chọn Enter ()

Chỉ điểm chèn bảng thống kê trên bản vẽ. Kết quả được bảng thống kê như hình dưới.

 

Từ Khóa Nổi Bật
Thống kê vạch sơn theo tuyến
Chia Sẻ