adscivil logo
Loading...

Thiết kế vạch sơn trong nút giao

12/08/2022 14:38
2040

Các loại vạch sơn trong ADS Road Marking gồm các loại dưới đây:

Các loại vạch ngang đường cũng được tạo dựa trên các đường định vị được vẽ trước

Cách thực hiện vẽ vạch sơn kênh hóa dạng gạch chéo

Bước 1: Vẽ đường định vị cho các vạch sơn (xem hình dưới). Để vẽ được loại vạch này cần 2 loại

đường định vị:

- Đường định vị (Path checking): 2 đường

- Đường giới hạn (Bound checking): ít nhất 1 đường.

Người dùng cần vẽ trước các đường định vị và đường bao như trên hình dưới.

Bước 2: Thực hiện gọi lệnh Chèn vạch sơn. Chọn loại vạch sơn bằng cách kích đúp vào loại vạch sơn

trong hộp thoại

Bước 3: Chọn các đường định vị và đường bao

- Chọn vào đường định vị đã vẽ trên bản vẽ. (Lưu ý chọn cả 2 đường định vị). Ấn Enter

- Tiếp tục chọn đường bao thu. Ấn Enter 

- Chỉ điểm bắt đầu vẽ và điểm kết thúc vẽ. Kết quả thu được như hình dưới

Cách thực hiện vẽ vạch sơn kênh hóa dạng chữ V

Bước 1: Vẽ đường định vị cho các vạch sơn (xem hình dưới). Để vẽ được loại vạch này cần 2 loại

đường định vị:

- Đường định vị (Path checking): 2 đường trái và phải

- Đường giới hạn (Bound checking): ít nhất 1 đường.

- Đường định vị giữa (Middle checking: 1 đường

Người dùng cần vẽ trước các đường định vị và đường bao như trên hình dưới

Bước 2: Thực hiện gọi lệnh Chèn vạch sơn. Chọn loại vạch sơn bằng cách kích đúp vào loại vạch sơn

trong hộp thoại

Bước 3: Chọn các đường định vị và đường bao

- Lần lượt chọn vào đường định vị trái và phải đã vẽ trên bản vẽ. Ấn Enter sau mỗi lần

- Tiếp tục chọn đường bao thu. Ấn Enter 

- Chọn đường định vị giữa. Ấn Enter 

- Chỉ điểm bắt đầu vẽ và điểm kết thúc vẽ. Kết quả thu được như hình dưới

Cách thực hiện vẽ vạch sơn dạng bo kín

Bước 1: Vẽ đường bao cho các vạch sơn (xem hình dưới). Lưu ý đường bao là đường đóng kín

Bước 2: Thực hiện gọi lệnh Chèn vạch sơn. Chọn loại vạch sơn bằng cách kích đúp vào loại vạch sơn

trong hộp thoại

Bước 3: Chọn các đường bao

- Lần lượt chọn vào đường định vị trái và phải đã vẽ trên bản vẽ.

- Chỉ điểm bắt đầu vẽ và điểm kết thúc vẽ. Kết quả thu được như hình dưới

Cách thực hiện vẽ vạch đi bộ và vạch giảm tốc độ

Cách thức vẽ vạch sơn đi bộ và vạch sơn giảm tốc độ giống với cách vẽ các vạch sơn ngang đường.

 

Từ Khóa Nổi Bật
Thiết kế vạch sơn trong nút giao Cách thực hiện vẽ vạch sơn kênh hóa dạng gạch chéo Cách thực hiện vẽ vạch sơn kênh hóa dạng chữ V Cách thực hiện vẽ vạch sơn dạng bo kín
Chia Sẻ