adscivil logo
Đang tải trang, vui lòng chờ trong giây lát...

Sửa tên cọc

06/09/2022 17:05
421

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Road / Cọc trên tuyến / Sửa tên cọc

Toolbar:

Command: STC

  • Sau khi gọi lệnh, chọn cọc muốn sửa và sửa trực tiếp trên bình đồ .

 

Từ Khóa Nổi Bật
Sửa tên cọc
Chia Sẻ