adscivil logo
Loading...

Định nghĩa mặt bằng mép đường giải phóng mặt bằng

07/09/2022 8:06
1059

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

     Menu: ADSCivil_Road \ Ðịnh nghĩa các đường bình đồ tuyến

     Toolbar :

     Command : DMB 

     Panel chính của chương trình hiện hộp thoại định nghĩa đường bình đồ tuyến


     Thực hiện theo trình tự dưới để định nghĩa các đường bình đồ:

  • Vẽ trước các đường GPMB  bằng các đường Polyline
  • Kích đúp chuột trái vào ô trái hoặc phải của Ranh giới GPMB.
  • Chọn các đường bình đồ đã vẽ. Sau khi chọn xong ấn Enter 
  • Trên bảng danh sách đường bình đồ tuyến sẽ cập nhật số đối tượng mới định nghĩa.
Từ Khóa Nổi Bật
Định nghĩa mặt bằng mép đường giải phóng mặt bằng
Chia Sẻ