14/12/2021

2 min read

Total View: 99

Cập nhật phiên bản ADS Civil 2019 ngày 06/09/2019

UPDATE ADS CIVIL 2019.
THIẾT KẾ NÚT GIAO MỚI NHẤT
Phiên bản cập nhật mới nhất gửi tới quý khách hàng, cùng cài đặt và trải nghiệm những tính năng mới nhất của bộ giải pháp
1.Bổ sung chức năng vuốt nối cao độ nút giao đồng mức. Tạo mô hình bề mặt nút giao thiết kế và vẽ đường đồng mức nút giao.
2.Cộng gộp mã diện tích đắp nền K95 trong một số trường hợp có cống dọc nửa đào nửa đắp.
3.Ghép ô san nền.
4.Bổ sung lệnh xuất các mẫu bảng thống kê khối lượng san nền (Lệnh XKQ)
5.Thêm mẫu bảng thống kê khối lượng vạch sơn theo đoạn tuyến
6. Tăng tốc độ tính toán khối lượng đào đắp
Link download : tại đây

arrow_upward